Elektronik Dönüşüm Sürecinde Mobil Teknolojiler Ve Eğitim (Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Teknolojileri Eğitim Amaçlı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma)

ELEKTRONİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE MOBİL TEKNOLOJİLER ve EĞİTİM
(Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Teknolojileri Eğitim Amaçlı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma)

Erhan Akyazıa, Aylin Tutgun Ünalb[1]

aMarmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
bMaltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul, TürkiyeÖzet

Dönüşüm şekil değiştirme veya olduğundan başka bir biçime geçme olarak tanımlanır ve değişimlerin bir sonucu olarak gerçekleşir. Kontrol altında tutulan değişkenler üzerinde yapılan düzenlemelerin neticesinde genellikle olumlu yönde değişiklikler ve dönüşümler meydana gelirken, doğal felaketler gibi kontrol edilemeyen etkenler neticesinde olumsuz yönde değişiklikler de meydana gelebilmektedir. İnsanoğlu tarih boyunca iş yapış şekillerini kolaylaştıracak teknik ve teknolojiler arayışında olmuştur. Savaşlarda kullanılan teknolojileri kullanım amacından dolayı bu sınıfta değerlendirmezsek, teknolojilerin desteğiyle de dönüşümler pozitif yönde gerçekleşmiştir.  Özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin de desteği ile bireyler, toplumlar ve kurumlar sürekli hep daha ileriye evrilmiştir. Bir üretim-tüketim ilişkisi ve ötesinde döngüsü haline gelmiş süreç kapsamında üreticiler tarafından teknolojiler üretilir, tüketiciler teknolojileri tüketir ve bağımlısı olur, tüketiciler bağımlı tüketicilere yeni teknolojiler sunarlar. Tüketim toplumu bağlamında bakıldığında olumsuz bir durum gibi gözükmekle birlikte, teknolojinin nimetlerinden ziyadesiyle faydalandığımız günümüzde pek de olumsuz bir durumdan söz edilemeyeceği açıktır.

Teknoloji ile daha çok toplumu oluşturan bireyler yüz yüze kalmaktadır ancak çeşitli amaçlarla bir araya gelmiş insan topluluklarından meydana gelen kurumların da bu teknolojileri benimsemesi ve bireylerine bu imkanları sunması da ayrıca önem teşkil etmektedir. Modern toplumlarda çağdaşlaşmanın kaynağı eğitimdir. Çağdaşlaşmanın kaynağını oluşturan eğitim-öğretim dünyası da söz konusu teknolojileri etkin ve verimli kullanarak ve kullandırarak kendini dönüşüme adapte eden alanların başında gelmektedir. Hayatımıza hızla giren teknolojiler bir bilgi ve tecrübe paylaşımı olan eğitim-öğretimde temel fonksiyonları olmasa bile iş yapış şekillerimizi yeniden şekillendirmektedir. Bilginin kaynağı tabii ki eğitmen pozisyonundaki insan ancak tıpkı uzaktan eğitim yöntem ve teknolojilerinde olduğu gibi insan kaynağı bilgi ile şekillenen teknolojilerin insanın yerini alması bazen zorunluluk arz edebilmektedir. Burada amaç insanı işlevsizleştirmek değil, aksine insanı ve bilgisini daha değerli pozisyona taşıyarak o bilginin daha fazla insana ulaşması yolunda kullanımına imkan sunmaktır.

Yayınlanan istatistiki bilgilerin de gösterdiği biçimde mobil teknolojiler şüphesiz ki insan kaynağı olan bilginin daha fazla insana ulaşmasına hizmet eden teknolojilerin başında gelmektedir. Bilgiye zaman ve mekân bağımsız erişime imkân tanıyan mobil teknolojiler bir anlamda sosyolojik bir işlev de üstlenerek bireylerin birbirine yaklaşmasına da ön ayak olmaktadır. Kullanıcıların ilgi ve alakalarına göre çeşitli mobil teknolojiler bulunmakla birlikte bu teknolojiler üzerinde de pek çok uygulama bulunmaktadır. Eğitim ile ilgili uygulamaların bu uygulamalar arasında önemli bir paya sahiptir. Teknoloji ve bu teknolojiler üzerinde yürütülen uygulamalar öğrenen boyutunda ortam ve öğrenme tekniği açısından öğrenene imkânlar tanırken, diğer taraftan eğitene ise öğrencileri ile daha fazla etkileşime girme ve farklı içerikleri öğrenene aktarabilme imkânları sunmaktadır.

Mobil teknolojilerin eğitim alanında kullanımı üzerine odaklanan bu çalışmada özetle dönüşüm ve özellikle elektronik dönüşüm kavramlarından, bu dönüşümün eğitime yansımalarından bahsedildikten sonra, söz konusu dönüşümün önemli bir parçası olan mobil cihazların eğitimde kullanımına değinilecektir. Çalışmanın araştırma ayağında ise geleceğin öğretmen adayı olan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin söz konusu teknolojileri eğitim amaçlı kullanım alışkanlıkları bu yönde soruların yer aldığı “Mobil Cihaz Kullanım Anketi” ile ölçülerek, sonuçları istatistiksel analiz yöntemleri ile değerlendirilecektir. Anket kapsamında özellikle öğrencilerin tablet, akıllı telefon vb. gibi popüler olan mobil cihaz sahiplikleri, bu cihazlardan internete erişim durum ve yöntemleri, kullanım amaçları ve sıklıkları, bu cihazlar  üzerinden internet erişimlerinde bir problem varsa bu problemin kaynakları, mobil cihazları eğitmen ile etkileşime geçme, ödev vb. gibi eğitim amaçlı kullanım sıklıkları şeklinde sorulara yer verilerek, yine anket kapsamında yer alacak demografik bilgiler ışığında karşılaştırmalı olarak sonuçları ortaya konulacaktır.


Anahtar Kelimeler: Mobil teknoloji, elektronik dönüşüm, öğretmen adayları, eğitim

[1] Aylin Tutgun Ünal: 0 532 586 91 11
  E-mail adres: aylintutgun@maltepe.edu.tr


Cite:
  • ·      Akyazı, E., Tutgun Ünal, A. & Akyazı, A. (2013). Elektronik Dönüşüm Sürecinde Mobil Teknolojiler Ve Eğitim (Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Teknolojileri Eğitim Amaçlı Kullanım Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma), 7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Erzurum. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder