Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi


Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi

Ahmet ARSLAN
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
İstanbul, Türkiye

Aylin TUTGUN ÜNAL
Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
İstanbul, Türkiye
Özet
Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve amaçları incelenmiştir. Araştırma, İstanbul’da yer alan Marmara Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’ne devam eden 952 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Cep Telefonu Kullanımını Belirleme Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonuna sahiplik oranları, cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve amaçlarına yönelik birçok sonuç elde edilmiş olup, bunlardan bazıları şöyledir: a) Üniversite öğrencilerinin %99,9’u cep telefonuna sahiptir; b) Üniversite öğrencileri, günlük olarak 1-3 saat arası yoğun olarak cep telefonlarını kullanmakta olup, 5 saatten fazla kullananların oranı %12,5’tir; c) Üniversite öğrencilerinin ortalamaya yakın bir kısmı 1-3 yılda bir cep telefonunu yenilemektedir; d) Üniversite öğrencilerinin cep telefonlarını mesaj alma/gönderme amacıyla yoğun olarak (%75,2) kullandığı bulunmuştur. Araştırmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonlarını ne amaçla kullandığı vurgulanmakta olup araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanım alışkanlıklarına yönelik birtakım tartışma ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Cep telefonu, üniversite öğrencileri, cep telefonu kullanımı


Tam Metin:
http://j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/viewFile/2523/1046


Cite:
  • Arslan, A. & Tutgun Ünal, A. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Alışkanlıkları ve Amaçlarının İncelenmesi [Examination of Cell Phone Usage Habits and Purposes of Education Faculty Students], International Journal of Human Sciences, ISSN: 1303-5134, 10 (1), 182-201.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder