Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması

Aylin TUTGUN ÜNAL* Maltepe Üniversitesi 

Ahmet ARSLAN** Marmara Üniversitesi 

Özet:

Bu araştırmada, devlet ve vakıf üniversiteleri eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonu kullanım sıklıkları ve marka tercihleri incelenmiştir. Araştırma, İstanbul’da yer alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne devam eden 985 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen “Cep Telefonu Kullanımı Sıklığı ve Marka Tercihi Belirleme Formu” kullanılmıştır. Araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin, cep telefonu kullanım sıklıkları ve marka tercihlerine yönelik birçok sonuç elde edilmiş olup, bunlardan bazıları şöyledir: a) Eğitim fakültesi öğrencileri cep telefonlarını yoğun olarak kullanmakta olup, 1 saatten fazla kullananların oranı ortalamanın üzerindedir (%56,5); b) Günlük gelen/giden arama sayıları incelendiğinde, günde 20 ve üzeri arama geliyor olması (%8) ile az oranlarda da olsa, 40, 50, 100 üzeri sayıda arama yapılıyor olması dikkate değerdir; c) Eğitim fakültesi öğrencileri günlük 100 ve üzeri mesaj almakta (%31,7) ve göndermektedir (%31,5); d) Öğrencilerin en çok tercih ettiği operatör Turkcell, tarife Genç Tarife olup, en çok tercih ettikleri cep telefonu markası Nokia olarak bulunmuştur. Devlet ve Vakıf üniversitesi öğrencilerinin hem kullanım sıklıkları hem de marka tercihlerinin anlamlı bir şekilde farklılaştığı da görülmüştür. Araştırmada, eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonlarını yoğun olarak kullandığı vurgulanmakta olup araştırma sonunda, öğrencilerin cep telefonu kullanımlarının düzenlenmesine yönelik birtakım tartışma ve önerilere yer verilmiştir.

Tam Metin:
http://acikerisim.gantep.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/116


Cite:


  • Tutgun Ünal, A. & Arslan, A. (2013). Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanım Sıklıklarının ve Marka Tercihlerinin Karşılaştırılması [Comparison of Cell Phone Usage Frequencies and Brand Preferences of Public and Private University Education Faculty Students], JSS-Gaziantep University Journal of Social Sciences, ISSN: 1303-0094, 12 (1), 1-19.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder